Igår hade vi Jobb- och yrkesmässa på Lycksele Lärcentrum. Arbetsgivare och företag kom och berättade om sina verksamheter, om vad som krävs för anställning hos dem och inspirerade till en rad olika karriärval. Vissa av dem rekryterade även vikarier till semesterperioden. Jag vill tacka både utställare och elever för en fantastisk mässa. Tack till er […]
Vi får besök av företag och arbetsgivare. De kommer att berätta om vad man kan arbeta med hos dem, vilken utbildning eller vilka kompetenser man behöver. Hos en del kan man söka sommarjobb, andra kan inspirera dig till att utbilda dig till ett bristyrke där det kommer behövas arbetskraft. Ta tillfället i akt och kanske […]
Idag genomfördes ”Akademiska årets avslutning”. Stipendiaterna för 2021 presenterades och studenterna som avslutat sitt yrkeshögskoleutbildning till Specialistundersköterska Multisjuka äldre uppmärksammades. Under dialoglunch samtalade vi kring kompetensbehov, studenternas upplevelse av Lärcentrum och hur vi kan inspirera fler att söka högre utbildning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.