YRKESUTBILDNINGAR

BLI DET DU DRÖMT OM

Våra utbildningar

Vi erbjuder både yrkesvux och lärlingsvux. Båda utbildningsformerna innehåller en kombination av teori och praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) men i en lärlingsutbildning är en större del (minst 70%) av utbildningen kopplad mot en arbetsplats. Vårt utbud innehåller utbildning arrangerad direkt av Lärcentrum, i samarbete med gymnasiet och i samarbete med andra utbildningsannordnare.

Du söker yrkesutbildning genom att kontakta studie- och yrkesvägledningen med vår E-tjänst (klicka här för att komma till den). Vill du söka yrkesutbildning i en annan kommun kan du vända dig direkt till den kommunen men innan du får börja måste vi på Lärcentrum bevilja din ansökan. Detta brukar ske automatiskt genom att anordnande kommun skickar tillbaka frågan till oss.

Vi beviljar delar av vår yrkesutbildning vid fyra avstämningstillfällen under året; maj, oktober, december och mars. Ansökningar inkomna senast sista dagen i den föregående månaden behandlas vid dessa tillfällen.

Bad och fritidsanläggning

Utbildningen är på distans via ASTAR.  I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som sker ute i verksamhet. Utbildningen är riktad till dig som vill arbeta på anläggning för bad- och fritidsaktiviteter.

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker på distans

Utbildningen kan finansieras med studiemedel via CSN.

Ansök genom att maila monica.alenius@edu.lycksele.se.

Ansök senast 15 maj.

Nästa utbildningsstart är augusti 2024.

Läs mer om utbildningen här

assistent/Boendehandledare/Barnskötare

Utbildningen är på halvdistans. Under en dag i veckan sker lärarledd undervisning på Lärcentrum. Övrig tid sker studierna på distans. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som sker ute i verksamhet. Efter utbildningen kan du arbeta som handledare inom daglig verksamhet, boendehandledare på LSS-boende eller personlig assistent. Du som vill arbeta som barnskötare behöver läsa till en kurs på 100p utöver kurserna som ingår i utbildningen. 

Om du arbetat inom barnomsorg eller som assistent och har kunskaper som motsvarar utbildningens innehåll ges du möjlighet att validera. Valideringen sker under våren 2024. Läs mer om validering här

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker delvis på distans.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information gå in på CSN.se

Ansökan är öppen. Vill du ansöka till utbildningen så maila monica.alenius@edu.lycksele.se

Ansök senast 15 april. 

Nästa utbildningsstart är augusti 2024.

Utbildningen leder till kunskaper för att arbeta som elevassistent eller boendestödjare inom LSS. Annat yrkesområde är barnskötare  inom pedagogisk verksamhet men du behöver du läsa till en kurs på 100.
Läs mer om utbildningen här

Bergarbetare

Utbildningstiden är 40 veckor på heltid och pågår mellan 240819-250523. Det är en lärlingsutbildning där minst 70% av utbildningstiden är förlagd i gruva i Bolidenområdet. Eleverna ordnar själv transport mellan gruvan och hemmet. De teoretiska veckorna är på Tannbergsskolan Lycksele.

 

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator och ansvarar själv för att ta dig till och från Lärlingsplatsen.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information och ansökan, gå in på www.csn.se

Nästa utbildningsstart är augusti 2024. Ansökan är öppen.

Ansök senast 15 april.
Vill du ansöka, maila monica.alenius@edu.lycksele.se

Läs mer om utbildningen här

Skogsmaskinförare

Utbildningen består av teoriundervisning, praktiska övningar och APL, arbetsplatsförlagt lärande. Teorin genomförs delvis som fjärrundervisning som du kan delta på från din hemort. Vissa obligatoriska samlingar för alla deltagare sker på studiecentrum/Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Några obligatoriska samlingar sker på studiecentrum i Lycksele eller Burträsk, beroende vad som är närmast din hemort. Dessa samlingar pågår från utbildningsstart till slutet av november. Därefter startar maskinkörning som pågår 4-5 veckor, heltid, måndag – fredag i Burträsk. I januari börjar APL, som du gör på rimligt avstånd från din hemort.

Undervisningen är dagtid och kvällstid.

Du betalar själv för eventuella skyddskläder och kurslitteratur.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan delta med i fjärrundervisning och ta med dig till den gemensamma undervisningen.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information och ansökan, gå in på www.csn.se

Planerad ny utbildningsstart är oktober 2024. Mer information kommer. 

Se produktbladet för Skogsmaskinförare här.

Studieteknik

Kursen är digital. Övningar och videomaterial finns på Teams. Eleverna deltar i en fjärrsänd lektion per vecka.

Kursen är avgiftsfri för komvuxelever. Ingen kurslitteratur behövs.

Kursen är studiemedelsberättigande i kombination med andra kurser på Komvux.

Ingen ny kursstart är planerad i dagsläget. 

Se produktbladet för studieteknik här.

Undersköterska

Utbildningen pågår under 4 terminer och sker på halvdistans med 1 dag per vecka med lektioner på plats på Lärcentrum. Övrig tid har du som elev distansstudier. Studieomfattningen är heltid, 40 timmar/v.

I utbildningen ingår Apl- arbetsplatsförlagt lärande, inom ett par verksamhetsområden. Det finns möjlighet till stödjande insatser.

Om du arbetat inom vården och har kunskaper som motsvarar utbildningens innehåll ges du möjlighet att validera. Valideringen sker under våren 2024. Läs mer om validering här

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker delvis på distans.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information och ansökan, gå in på www.csn.se

Nästa utbildningsstart är augusti 2024
Ansökan är öppen. Vill du ansöka, maila monica.alenius@edu.lycksele.se

Ansök senast 15 april.

Komvux i Lycksele erbjuder en undersköterskeutbildning med start varje höst. Utbildningen är förlagd under 2 år med en till två obligatoriska lärarledda dag/ar på skolan varje vecka. Övrig tid sker studierna på distans. Detta innebär att du förväntas studera även på tider då du inte har lärarledda lektioner.

Läs mer om utbildningen här

Skolan är ansluten till VOC (Vård- och Omsorgscollege). VOC är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel och samtliga elever har möjlighet att erhålla ett diplom vid avslutad utbildning.

VVS-montör

Utbildningen är förlagd till stor del ute på företag. Det förekommer också utbildningsveckor i Umeå. Teoretiska delar studerar du hemma via digital Lärplattform.
Utbildningen anordnas av Astar.
Utbildningen är på heltid under ca 69 veckor.

Kostnader kan uppkomma i form av kurslitteratur och klädsel/skyddsskor.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information och ansökan, gå in på www.csn.se

Utbildningen är pausad tills vidare. Ny information kommer när förutsättningarna ändras.

Läs produktbladet för VVS-montör här.

 

Vårdbiträde

Utbildningen är 2 terminer och sker delvis på distans. 1 dag per vecka är skolförlagda och sker på Lärcentrum. Övriga dagar studerar du som elev på distans. Utbildningen är på heltid och förväntat studieomfattning för dig som elev är 40 timmar per vecka. I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande där du som elev är ute på en arbetsplats inom ett par olika verksamhetsområden. 

Det finns möjlighet till stödjande insatser.

Om du arbetat inom vården och har kunskaper som motsvarar utbildningens innehåll ges du möjlighet att validera. Valideringen sker under våren 2023. Läs mer om validering här

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker delvis på distans.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN. Du kan söka studiemedel på heltid. För mer information och ansökan, gå in på www.csn.se

Nästa start är augusti 2024. Ansökan är öppen, ansök senast 15 april.
Vill du ansöka, maila monica.alenius@edu.lycksele.se

Läs mer om utbildningen här.

Utbildning som passar alla

En individuell studieplan är ett verktyg för att planera din utbildning.

Den ser till att du får stöd och undervisning efter dina individuella mål, behov och förutsättningar. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig att välja kurser, studieform, studietakt, eventuell kombination av kurser eller kombination med arbete som passar dig och din livssituation. En individuell studieplan ger dig en tydlig bild av dina planerade studier och kan ändras vid behov, till exempel om du vill förändra studietiden eller lägga till nya kurser.

Andra yrkesutbildningar

 
Utbildningar i länet

Vi erbjuder, i samverkan med andra utbildare, ett brett utbud av yrkesutbildning. Dessa utbildningar ansöks via hemkommunen oavsett vilken utbildningsanordnare som är ansvarig. Kontakta vår studie och yrkesvägledning för mer information.

Klicka här för att läsa mer om detta.

 
 
I samverkan med gymnasiet

Vi, i samverkan med gymnasiet, erbjuder integrerade platser kopplade mot samtliga yrkesprogram. Ta kontakt med vår studie och yrkesvägledning för mer information.

Klicka här för att läsa mer om vilka gymnasieprogram vi erbjuder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.