SIKT 2.0

SIKT 2.0 är ett ESF- projekt som ägs av Region Västerbotten och drivs tillsammans med Region 10- kommunerna, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Projektperioden sträcker sig fram till december 2022.

Syftet med projektet är att bidra till regionens tillväxt och kompetensförsörjning. Målgruppen är arbetssökande i åldrarna 16-64 år som via rutinstärkande- och arbetsmarknadsförberedande insatser samt s.k. jobbspår ska närma sig egen försörjning. Jobbspåren är baserade på det kompetensförsörjningsbehov som finns i kommunen. Jobbspåren kombinerar kortare yrkesutbildningar tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare. 

SIKT 2.0 är ett ESF- projekt som ägs av Region Västerbotten och drivs tillsammans med Region 10- kommunerna, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Projektperioden sträcker sig fram till december 2022.

Syftet med projektet är att bidra till regionens tillväxt och kompetensförsörjning. Målgruppen är arbetssökande i åldrarna 16-64 år som via rutinstärkande- och arbetsmarknadsförberedande insatser samt s.k. jobbspår ska närma sig egen försörjning. Jobbspåren är baserade på det kompetensförsörjningsbehov som finns i kommunen. Jobbspåren kombinerar kortare yrkesutbildningar tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare. 

Målet är att du ska få jobb

SIKT går ut på att när du skrivs ut ur projektet ska gå in på arbetsmarknaden eller ha närmat dig avsevärt mot för in- nan. En av de aktiviteter vi har sett som stärkt många i ett tidigare projekt är jobbspår, där vi delar på teori och prak- tik. Vi hoppas att du kan få jobb där du har din praktik men vi kan inte garantera det.

Vi vill att du gör allt du kan för att ditt deltagande ska bli så bra som möjligt. Det gör att du har bättre förutsättningar att nå målet, det vill säga ett jobb. Tänk ut vad du vill göra och vad du vill jobba med, meddela din lokala projektmedar- betare det. Delta i våra aktiviteter: Var engagerad.

Läs med om projektet i vår informationsfolder eller kontakta Lyckseles projektmedarbetare. 

Kontakt:

Elin Åberg

Projektmedarbetare 

Elin.aberg@lycksele.se

Telefon 073-3374521

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.