Våra projekt

 

På Lycksele Lärcentrum bedriver vi projektverksamhet av olika slag. Nedan hittar du aktuella projekt hos oss.

LIST

LIST är ett samverkansforum för de aktörer i Lycksele som arbetar med nyanlända vuxna. Forumet har utvecklats från träffar runt elever på SFI till övergripande informations- och samverkansmöten.

Lärcentrum fick 2020 projektmedel för en koordinatorsfunktion för nyanlända, som arbetar för att förbättra samverkan, dels för att individen ska få en smidigare och snabbare etablering, dels för att underlätta samarbetet mellan aktörerna runt de nyanlända och synliggöra de resurser som finns inom nätverket. Att informationsutbytet fungerar bra är denna sida tänkt att hjälpa till med.

SIKT 2.0 är ett ESF- projekt som ägs av Region Västerbotten och drivs tillsammans med Region 10- kommunerna, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Projektperioden sträcker sig fram till december 2022.

Syftet med projektet är att bidra till regionens tillväxt och kompetensförsörjning. Målgruppen är arbetssökande i åldrarna 16-64 år som via rutinstärkande- och arbetsmarknadsförberedande insatser samt s.k. jobbspår ska närma sig egen försörjning. Jobbspåren är baserade på det kompetensförsörjningsbehov som finns i kommunen. Jobbspåren kombinerar kortare yrkesutbildningar tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare. 

SIKT 2.0

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.