"Hos oss på Lycksele Lärcentrum får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och behörigheter som en del av det livslånga lärandet."
Johan Danielsson
Rektor

Komvux

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiets utbildningsnivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en yrkesexamen/gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år.

Ansökan

Klicka på denna länk och skapa en tidsbokning:
Kontakta studie- och yrkesvägledaren, Monica Alenius, för mer information på telefon: 072 – 519 95 50Du ansöker till komvux här: https://open24-3.ist-asp.com/lycksele/vux/Vux/Start

Annan information

Kurser som är terminbundna går inte att förlänga. En elev som inte är färdig efter avslutad kurs måste på nytt söka kursen eller anmäla sig till en prövning. Kurser i historia och samhällskunskap har kontinuerlig start men får terminens stoppdatum som kursslut om inte annat anges på ansökan. Kurser inom yrkesutbildningar kan i enstaka fall förlängas och då vid enskild prövning där läkarintyg eller intyg från försäkringskassan bifogas.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiets utbildningsnivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en yrkesexamen/gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år.

Ansökan

Klicka på denna länk och skapa en tidsbokning:
Kontakta studie- och yrkesvägledaren, Monica Alenius, för mer information på telefon: 072 – 519 95 50
Du ansöker till komvux här: https://open24-3.ist-asp.com/lycksele/vux/Vux/Start

Utbud

För att kunna erbjuda ett så stort utbud som möjligt använder vi oss av olika anordnare för våra kurser och yrkesutbildningar. Vissa utbildningar sker helt i vår egen verksamhet ex undersköterskeutbildningen.

Andra kurser samarbetar vi med närliggande kommuner i ett samarbete som heter Lapplandsvux.

Vi köper också in kurser och yrkesutbildningar från utbildningsföretag.

Inom Lapplandsvux erbjuds många behörighetskurser som krävs för högskola exempelvis svenska, matematik och engelska. Vi är 4 närliggande kommuner som tillsammans erbjuder våra medborgare ett 30-tal kurser.

Andra kurser och utbildningar köper vi från upphandlade företag via ett samarbete som heter Västerbottensvux i det upphandlade utbudet finns både enskilda teoretiska kurser och hela yrkesutbildningar.

Beroende på vad du ska läsa kan alltså upplägget se lite olika ut med lärare på plats på Lärcentrum, lärare i en närliggande kommun eller att utbildningen är helt på distans.

Du kan också ansöka om att läsa exempelvis en yrkesutbildning i en närliggande kommun ifall vi inte har den utbildningen här i Lycksele.

Oavsett om du läser en kurs på plats på Lycksele Lärcentrum eller en distanskurs kan du få hjälp och tips i vår studiegård.

Annan information

Kurser som är terminbundna går inte att förlänga. En elev som inte är färdig efter avslutad kurs måste på nytt söka kursen eller anmäla sig till en prövning. Kurser i historia och samhällskunskap har kontinuerlig start men får terminens stoppdatum som kursslut om inte annat anges på ansökan. Kurser inom yrkesutbildningar kan i enstaka fall förlängas och då vid enskild prövning där läkarintyg eller intyg från försäkringskassan bifogas.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan från år 7-9. Utbildningen är studieförberedande för vidare studier. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och att möjliggöra för fortsatta studier.

På grundvux kan du läsa följande ämnen:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Om du väljer att läsa alla fyra ämnena så läser du på heltid. Tänk på att heltidsstudier motsvarar arbete på heltid och att du förväntas lägga 40 timmar i veckan på dina studier.Kurserna på grundvux i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser i varje ämne. Du behöver inte själv veta vilken delkurs du ska börja med utan det hjälper personalen dig med när du börjar. Efter varje delkurs får du ett betyg.Studier på grundvux är studiemedelsberättigande.När du fått godkänt betyg (delkurs 4) i alla fyra ämnen kan du be om att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning (grundvux), hos vår administratör.


Behörighet
Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en Yrkesexamen/Gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger.Du skall vara folkbokförd i Lycksele kommun i annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.


Ansökan

 
Tips inför ansökan: För dig som är ny elev på grundvux hittar dina kurser under ”Kursutbud” och sedan under ”kurspaket” ”Grundvux år 1 – alla ämnen” söker du som vill läsa alla ämnen på grundvux. Om du är ny på grundvux och bara vill läsa svenska och samhällskunskap ansöker du om det andra paketet som bara innehåller svenska och samhällskunskap.Om du redan läst något ämne, eller gjort nivåtest i engelska, prata med studie- och yrkesvägledaren.Du som har läst på grundvux tidigare hittar fortsättningskurserna matematik 3,4, engelska 3,4 och sve/sva 3,4 under kurser.

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen ska du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan.Nya rutiner gäller from vt19  för ansökan till komvux. Vi har infört fasta sök- och starttider för samtliga kurser. Innan sista ansökningsdag ska ansökan samt tidigare betyg inkommit till komvux.

Grundläggande vuxenutbildning  kallas också Grundvux och motsvarar grundskolan från år 7-9. Utbildningen är studieförberedande för vidare studier. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och att möjliggöra för fortsatta studier.

På grundvux kan du läsa följande ämnen:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Svenska/ svenska som andraspråk  matematik, och engelska är indelade i delkurser (nivåer). Delkursernas storlek varierar mellan 100-200 poäng. När du läser 400p på en termin så studerar du på heltid. Tänk på att heltidsstudier motsvarar arbete på heltid och att du förväntas lägga 40 timmar i veckan på dina studier.  Du behöver inte själv veta vilken delkurs du ska börja med utan det hjälper personalen dig med när du börjar. Efter varje delkurs får du ett betyg. Studier på grundvux är studiemedelsberättigande. När du fått godkänt betyg (delkurs 4) i alla fyra ämnen kan du be om att få ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning (grundvux), hos vår administratör.


Behörighet
Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en Yrkesexamen/Gymnasieexamen från gymnasiet även om du är under 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger. Du skall vara folkbokförd i Lycksele kommun i annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.


Ansökan

 
Tips inför ansökan: För dig som är ny elev på grundvux hittar du dina kurser under ”Kursutbud” och sedan under ”kurspaket” ”Grundvux termin 1 – alla ämnen” då söker du samtidigt till alla ämnen på grundvux. Om du redan läst något ämne, eller gjort nivåtest i engelska, prata med studie- och yrkesvägledaren. Du som har läst på grundvux tidigare hittar fortsättningskurserna matematik 2,3,4, engelska 2,3,4 och sve/sva 2,3,4 under kurser.
 

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen kan du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan. Grundvux har kursstart i augusti och januari.

Information från Grundvuxpersonalen

Välkommen till GrundVux! 

Vårt mål är att du ska få goda kunskaper i de ämnen du har valt att läsa. Kunskaper som du får glädje och nytta av i både arbetslivet och privat. Här hos oss kan du utveckla din språkförmåga inom svenska och engelska, din matematiska förmåga och din förståelse av samhället. Du kan också få vägledning inför dina fortsatta studier och ditt yrkesliv.  

Studierna på GrundVux består både av lektioner i klassrummet och skoluppgifter som du ska arbeta med på egen hand. För den som studerar på heltid tar studierna totalt cirka 40 timmar i veckan. 

De som studerar på GrundVux har olika situation i livet och olika villkor. Några studerar på en yrkesutbildning samtidigt som de studerar vissa ämnen på GrundVux, andra läser på Grundvux på heltid. Några elever studerar på GrundVux samtidigt som de arbetar. 

Det ställs särskilt stora krav på dig som kombinerar studierna på GrundVux med arbete eller yrkesutbildning att planera din tid så att du hinner delta på lektionerna och göra alla uppgifter. 

För att du ska få hjälp med din planering kommer du att ha ett samtal med lärare och SYV där du får göra en veckoplan. I den planen ska det stå när du har lektioner och när du ska arbeta med skoluppgifter. Den planen är också viktig för att vi som arbetar i skolan ska kunna planera undervisningen. 

Du får naturligtvis hjälp med dina skoluppgifter av din lärare men det är viktigt att du själv är aktiv och ber om hjälp och ställer frågor. Du kan också få hjälp i skolans studiegård där det finns personal några dagar i veckan. 

Du är välkommen att sitta i skolan och arbeta med dina skoluppgifter antingen i elevstudierummet eller i klassrum J1 när det är ledigt. Skolan är öppen mellan 8.00-16.00 

Vi använder appen  Teams  för att informera dig om dina skoluppgifter och annat du behöver veta som rör dina studier. Du kommer att få en inloggning av din lärare, om du inte redan har fått en på SFI. Du kommer också att få träna på att använda Teams under den första veckan i skolan. 

Naturligtvis meddelar du din lärare om du blir sjuk eller om du av någon annan anledning inte kan komma till skolan. Du kan skriva till oss via Teams. Även om du är frånvarande från skolan ska du fortsätta att arbeta med dina skoluppgifter. 

Det är viktigt att du förbereder dig inför prov och redovisningar och att du ser till att du har möjlighet att delta. Om du inte kan delta vid ett prov eller en redovisning så är det viktigt att du pratar med din lärare i god tid. 

Vi önskar dig lycka till med dina studier. 

Lycksele Lärcentrum vux-305
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Olika grupper

 
SFI är indelad i 4 olika grupper. A, B, C, D.
Du som är helt nybörjare i svenska startar i A-gruppen. När du klarat A-gruppen så flyttas du vidare till B-gruppen och så vidare. När du sedan har fått godkänt betyg i D-kursen har du klarat SFI och kan antingen söka jobb eller fortsätta läsa svenska på Grundvux.
 

Lektionstider

A-gruppen har lektion vardagar kl 13-16
B, C, D-grupperna har lektion vardagar kl 8.30 – 12.00
 
Om du redan kan lite svenska men har svårt att delta på lektionerna på grund av att du arbetar heltid finns möjlighet till distansutbildning via Lunis.
 

Ansökan

Du gör din ansökan till SFI här: https://open24-3.ist-asp.com/lycksele/vux/Vux/Start

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Olika grupper

 
SFI är indelad i 4 olika grupper. A, B, C, D.
Du som är helt nybörjare i svenska startar i A-gruppen. När du klarat A-gruppen så flyttas du vidare till B-gruppen och så vidare. När du sedan har fått godkänt betyg i D-kursen har du klarat SFI och kan antingen söka jobb eller fortsätta läsa svenska på Grundvux.
 

Lektionstider

A- och B-grupperna har lektion vardagar kl 13-16
C- och D-grupperna har lektion vardagar kl 8.30 – 11:45
 
Om du redan kan lite svenska men har svårt att delta på lektionerna på grund av att du arbetar heltid finns möjlighet till distansutbildning via Lunis.
 


Ansökan

Du gör din ansökan till SFI här: https://open24-3.ist-asp.com/lycksele/vux/Vux/Start

Anders N
Här hos oss utgår undervisningen ifrån varje enskild elevs behov, förutsättning och erfarenhet. 
 
Komvux som anpassad utbildning (tidigare Lärvux) är för dig som är över 20 år och behöver mer tid för att lära dig saker på grund av Intellektuell
funktionsnedsättning. Lärvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och all undervisning utgår ifrån dina behov och intressen.
 
Tillsammans med lärare och studievägledare kan du själv välja vilka ämnen eller kurser du vill läsa.
 
Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.Du studerar i en lugn miljö och i små grupper, där det finns tillgång till pedagogiska hjälpmedel av olika slag.Genom att studera här hos oss vill vi ge dig en bättre möjlighet att klara av arbete, boende och fritid.
 
Vi erbjuder kurser för både grundsärskolenivå och gymnasiesärskolenivå.

Grundsärskolenivå
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi och Historia

Gymnasiesärskolenivå

 • Digital kompetens
 • Digital kompetens
 • Handel 1 och Handel 2
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Vård och omsorg
 • Hälsa
 • Fastighetsskötsel
 • Bygg och anläggning
 • Service och bemötande
 • Bild
 • Teater
Här hos oss utgår undervisningen ifrån varje enskild elevs behov, förutsättning och erfarenhet. 
 
Komvux som anpassad utbildning (före detta Lärvux) är för dig som är över 20 år och behöver mer tid för att lära dig saker på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Komvux som anpassad utbildning bygger vidare på dina tidigare kunskaper och all undervisning utgår ifrån dina behov och intressen.
 
Tillsammans med lärare och studievägledare kan du själv välja vilka ämnen eller kurser du vill läsa.
 
Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person. Du studerar i en lugn miljö och i små grupper, där det finns tillgång till pedagogiska hjälpmedel av olika slag. Genom att studera här hos oss vill vi ge dig en bättre möjlighet att klara av arbete, boende och fritid.
 
Vi erbjuder kurser på både grundläggande nivå och gymnasienivå på Komvux som anpassad utbildning.

Grundnivå
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi och Historia

Gymnasienivå

 • Digital kompetens
 • Handel 1 och Handel 2
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Vård och omsorg
 • Hälsa
 • Fastighetsskötsel
 • Bygg och anläggning
 • Service och bemötande
 • Bild
 • Teater

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.