Universitet/högskola/Yrkeshögskola

Läs via oss på Lycksele Lärcentrum.

För dig som studerar på universitet och yrkeshögskola

Universitet/Högskola Lycksele

Yrkeshögskoleutbildningar Lycksele

Är du intresserad av att studera till sjuksköterska och bo kvar i Lycksele?

Umeå Universitet erbjuder en decentraliserad utbildning till sjuksköterska där boendeort blir studieort.

Du kommer i möjligaste mån få göra VFU (praktik) på hemorten och får reseersättning när du behöver åka på utbildningsmoment i Skellefteå.

Här kan du läsa mer om sjuksköterskeprogrammet och den decentraliserade varianten.

Är du intresserad av att studera till sjuksköterska och bo kvar i Lycksele?

Umeå Universitet erbjuder en decentraliserad utbildning till sjuksköterska där boendeort blir studieort.

Du kommer i möjligaste mån få göra VFU (praktik) på hemorten och får reseersättning när du behöver åka på utbildningsmoment i Skellefteå.

Här kan du läsa mer om sjuksköterskeprogrammet och den decentraliserade varianten.

Jobba som lärare samtidigt som du går utbildningen!
Nu erbjuder Umeå universitet tillsammans med Lyckselekommun Grundlärarprogrammet fritidshem som arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL, fritidshem). Det innebär att du under 4 år studerar samtidigt som du arbetar på en skola.
 
Informationsträff kring detta ges 7/2 och 8/2.
 
Det här får du som blir antagen och anställd:
4 års utbildning med möjlighet till lön under utbildningen.
Du arbetar 50% och studerar 75%. Utbildningen är på distans med fysiska träffar. Du har en mentor som stöd.
 

Här finns länk till informationsträffarna!

Här finns informationsblad!

Nu kan du som sjuksköterska vidareutbilda dig till barnmorska via Umeå Universitets decentraliserade utbildning. Lycksele blir din studieort och de gånger du behöver åka till exempelvis Umeå erbjuds du reseersättning.

Läs mer om utbildningen här!

 

Med start hösten 2024 finns även arbetsterapeutprogrammet som decentraliserad utbildning och Lycksele finns som studieort. Det innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats kunna välja studieort, varifrån du får reseersättning till och från kursträffarna i Umeå. Du kommer så långt som möjligt få genomföra dina praktikperioder (VFU) på eller i närheten av den valda studieorten.

Läs mer om utbildningen här!

Utbildningen innehåller alla områden som behövs i en kvalificerad redovisningsroll, med fokus på externredovisning, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Du lär dig också om affärsjuridik, skattelagstiftning och hur företagets inkomstdeklaration upprättas. Även löneadministration ingår – en kompletterande kompetens som många arbetsgivare efterfrågar – samt ekonomistyrning, om hur interna processer bidrar till bättre kontroll och uppföljning.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Utbildningen innehåller alla områden som behövs i en kvalificerad redovisningsroll, med fokus på externredovisning, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Du lär dig också om affärsjuridik, skattelagstiftning och hur företagets inkomstdeklaration upprättas. Även löneadministration ingår – en kompletterande kompetens som många arbetsgivare efterfrågar – samt ekonomistyrning, om hur interna processer bidrar till bättre kontroll och uppföljning.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Vattenbruket i Sverige står inför både ett generationsskifte och expansion. I takt med att branschen växer finns det stora möjligheter att för dig som är intresserad av fiskodling att bli en del av framtidens vattenbruk.

Fiskodlare är ett yrke som traditionellt sett lärs upp på plats och där läran pågår under flera år. I takt med att efterfrågan på kunniga medarbetare ökar har också behovet av formell utbildning blivit tydligt. Nu har du möjlighet att utbilda dig och bli en professionell fiskodlare inom hållbart vattenbruk. Utbildning ges av Hermods Yrkeshögskola och matchar de behov som den växande fiskodlingsproduktionen har med ökad medvetenhet om djurvälfärd och miljöhänsyn.

Som fiskodlare kan du arbeta både med kassodlingar i vatten och landbaserade odlingar. Det finns fiskproduktion över hela landet men det är framförallt i de norra regionerna den största fiskodlingsproduktionen finns.

Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår läroplattform och via digitala möten. Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen två till fyra fysiska träffar. En fysisk träff kan exempelvis innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller studiebesök. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.

Läs mer om utbildningen här!

Lernias YH-utbildning till bygglovshandläggare passar för dig som vill arbeta med att planera och utveckla samhället. Du har ett intresse för bygg- och miljöfrågor samtidigt som du är serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och gillar kommunikation.

En bygglovshandläggare har en viktig roll i att se till att byggprojekt följer lagar och regler och bidrar till ett hållbart och attraktivt samhälle. Typiska arbetsuppgifter är att handlägga och besluta om bygglov, förhandsbesked, rivningslov och andra ärenden inom bygg. Bygglovshandläggaren har kontakt med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och allmänheten.

Utbildningen är på distans och har sex obligatoriska platsträffar på vår yrkeshögskola i Lycksele. Allt material vi använder i utbildningen finns i vår digitala plattform och du har regelbunden kontakt med lärare och studiekamrater via Teams, via webbmöten, chatt och forum.

Du kommer göra praktiska övningar och projektarbeten som du sen redovisar digitalt eller på plats vid en fysisk träff. Du får möjlighet att delta i studiebesök, seminarier och workshops som arrangeras av oss eller någon av våra samarbetspartners. För att klara utbildningen kommer du behöva studera på heltid.

Läs mer om utbildningen här!

Rollen som skogsplanerare har ett omfattande ansvar att planera för skogsfastigheter på ett lönsamt och hållbart sätt över lång tid. Skogen är en dynamisk bransch där både fysiskt och teoretiskt arbete kombineras. Du måste ha sinne för ekonomi och räkning och tycka det är kul med planering och rådgivning.

Via denna utbildning inhämtar du kunskaper om bland annat skogsbruks- och åtgärdsplanering, avverkning och drivningsteknik, hållbarhet och ekosystemtjänster, hållbar företagsverksamhet och ledarskap inom skoglig bransch. Du får kunskaper om juridik, ekonomi, budget, kalkyler och redovisning i relation till skoglig bransch. Du får också fördjupade kunskaper om certifiering av skog och dess innebörd. Efter avslutad utbildning kommer du kunna upprätta gröna skogsbruksplaner samt självständigt bedöma och identifiera åtgärder för skoglig verksamhet utifrån hållbara värden. Du kommer vara rustad att arbeta med åtgärdsplanering och planera i fält inför gallring eller avverkning, använda digitala verktyg och göra datainsamling. Du kommer på ett affärsmässigt vis kunna presentera din sammanställning, dess slutsatser och dina förslag på åtgärdsplanering för ett grönt och hållbart skogsbruk.

Utbildningen har i dagsläget 4 platsträffar i Umeå. Om antalet i antagna i inlandet blir tillräckligt stor finns möjlighet att göra Lycksele till studieort och platsträffar sker då i Lycksele.

Läs mer om utbildningen här!

En byggnadsingenjör arbetar inom området civilingenjörskonstruktion och fokuserar på olika aspekter av bygg- och konstruktionsprojekt. Deras huvudsakliga uppgift är att planera, designa, konstruera och underhålla byggnader, infrastruktur och andra anläggningar. En byggnadsingenjörs primära ansvarsområde omfattar utveckling och implementering av tekniska lösningar för olika byggnadsprojekt, inklusive husbyggnad, installationer och andra infrastrukturella anläggningar. Genom att samordna och övervaka olika faser av byggprocessen säkerställer de att projekten uppfyller gällande tekniska standarder och hållbarhetskrav.

Utbildningen anordnas av NBI-Handelsakademin och har Lycksele som studieort. Du kan därav kan läsa den från Lycksele Lärcentrum/Campus Lycksele

Läs mer och ansök HÄR

En anläggningsingenjör med BIM (Building Information Modeling) -kompetens har kunskap och färdigheter för att använda avancerade teknologier och mjukvaror för att skapa och hantera digitala modeller av anläggningsprojekt. BIM är en process som innebär att skapa och använda intelligenta 3D-modeller för att effektivisera planeringen, konstruktionen och förvaltningen av byggnadsprojekt.

Deras huvudsakliga ansvar inkluderar att samordna och övervaka olika faser av byggprocessen för att säkerställa att projekten uppfyller tekniska standarder och miljökrav. Att kunna navigera genom dessa komplexa utmaningar kräver teknisk expertis, samarbetsförmåga och en passion för att forma hållbara och framtidssäkra infrastrukturlösningar.

Utbildningen anordnas av NBI-Handelsakademin. Lycksele finns som studieort och du kan därav delta på utbildningen via Lycksele Lärcentrum/Campus Lycksele.

Läs mer om utbildningen och ansök HÄR

Stipendie

Du som studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola har möjlighet att söka stipendium för ditt examensarbete. Läs mer längre ner på sidan.

PLATS

Lokaler för kurser och självstudier.

UPPKOPPLING

Internetuppkoppling via MyCloud med möjlighet att nå Eduroam. Detta är aktuellt för högskolestudenter som fått en inloggning via sin högskola.

tentamen

Tentaservice – möjlighet att göra tentor på Lärcentrum. Kontakta oss via tenta@edu.lycksele.se.

regelbundenhet

Om du regelbundet vill nyttja studiemiljön på Lärcentrum måste du kontakta oss via komvux@lycksele.se, så återkopplar vi så snart vi kan.

Stipendier och reseersättning

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.

Stipendiet är 10 000kr och reseersättningen maximalt 3000kr.

Du som är folkbokförd i Lycksele kan söka stipendiet för ditt examensarbete.

Du som gjort ett examensarbete direkt kopplat till nedanstående utvecklingsområde men inte är folkbokförd i Lycksele kan också söka stipendiet.

Prioriteringsordning för stipendiater är i första hand kommuninvånare som skrivit examensarbete kopplat till utvecklingsområdena, andra hand du som skrivit mot våra utvecklingsområden men ej är kommuninvånare och tredje hand du som är folkbokförd i kommunen men skrivit inom annat område än de listade nedan.

Examensarbetet kan ha genomförts i ett företag/verksamhet i kommunen eller ha genomförts inom kommunens verksamheter med fokus på något utvecklingsområde. Stipendiet utdelas årsvis i maj utifrån beslut av kommunens stipendieråd.

De sju utvecklingsområdena är för närvarande:

– Kommunens kärnverksamheter
– Effektiv miljödriven affärs- och tjänsteutveckling
– Turism
– Kreativa utvecklingsmiljöer
– Positivare näringslivsklimat
– Föreningslivet
– Utveckling av infrastruktur och service

 

Exempel på examensarbeten som det tidigare utdelats stipendier för är:

”Accuracy of Digitally Produced Stabilization Splints” examensarbete inom tandläkarutbildning gällande tandstabilisering kopplat mot ett företag i kommunen

”Heltid som norm” examensarbete kopplat mot Lycksele kommun

”Vad fick du på provet” – En kombinerad studie om flickor och pojkars självbedömning av sina kunskaper i samhällskunskapsämnet”

”Äldre personers erfarenhet av ensamhet”, ”Patienters erfarenhet av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom” – examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet

”Frustration och stress i gymnasiesärskolan – hur personal kan arbeta proaktivt för att undvika utmanande beteenden i skolan” – examensarbete kopplat till speciallärarutbildning

Här finner du ansökningsblanketten för detta»»

Ansökan skickas ifylld till:

Johan Danielsson 
Lärcentrum
Tannbergsvägen 9
921 81 Lycksele senast 2024-04-30, märk ”stipendieansökan”.

Sista dag för att söka stipendium för examensarbeten utförda under 2023 är 24-04-30. Beslut om stipendier tas av stipendierådet under Maj och utdelning sker i samband med Akademiska årets avslutning.

Akademi Norr

Vill du läsa mer om vad samarbetet mellan Lycksele Lärcentrum och Akademi Norr är?

Inspiration

Vill du ha lite inspiration om olika utbildningsalternativ som finns för vuxna? Här finns information om olika utbildningsformer, nya utbildningar och inspirationsartiklar.

Studera.nu

Vill du läsa mer om vad som gäller för att läsa vid universitet och högskola?

Antagning.se

Vill du ansöka till ett universitet eller högskola eller lära dig mer om just den processen?

hos oss kan du skriva din

TENTAMEN

På Lärcentrum kan samtliga studerande i kommunen skriva tentamen kostnadsfritt. Om du vill skriva din tentamen hos oss ska du först ansöka om detta hos din högskola eller universitet. Om din tenta är digital behöver du ta med dig din dator.

Du som är folkbokförd i annan kommun har möjlighet att skriva tenta hos oss men betalar då en tentaavgift på 500 kr. 

Anmälan om tentamen måste även skickas in till oss senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Anmälan görs via formuläret nedan.

Studenter som läser mot högskola / universitet / yrkeshögskola eller annan skola har även möjlighet att studera i Lärcentrums lokaler, maila charlotte.jansson@lycksele.se så får du mer information.

OBS: Vi verkar ha vissa tekniska problem med formuläret för tentabokning. Om du inte får någon respons inom ett par dagar, maila tenta(at)edu.lycksele.se

Boka tentamen

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.