Universitet/högskola/Yrkeshögskola

Läs via oss på Lycksele Lärcentrum.

För dig som studerar på universitet och yrkeshögskola

Utbilda dig till sjuksköterska i Lycksele!

Är du intresserad av att studera till sjuksköterska och bo kvar i Lycksele?

Umeå Universitet erbjuder en decentraliserad utbildning till sjuksköterska där boendeort blir studieort.

Du kommer i möjligaste mån få göra VFU (praktik) på hemorten och får reseersättning när du behöver åka på utbildningsmoment i Skellefteå.

Här kan du läsa mer om sjuksköterskeprogrammet och den decentraliserade varianten.

Redovisningskonsult via FEI i Lycksele!

Utbildningen innehåller alla områden som behövs i en kvalificerad redovisningsroll, med fokus på externredovisning, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Du lär dig också om affärsjuridik, skattelagstiftning och hur företagets inkomstdeklaration upprättas. Även löneadministration ingår – en kompletterande kompetens som många arbetsgivare efterfrågar – samt ekonomistyrning, om hur interna processer bidrar till bättre kontroll och uppföljning.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

PLATS

Lokaler för kurser och självstudier.

UPPKOPPLING

Internetuppkoppling via MyCloud med möjlighet att nå Eduroam. Detta är aktuellt för högskolestudenter som fått en inloggning via sin högskola.

tentamen

Tentaservice – möjlighet att göra tentor på Lärcentrum. Kontakta oss via tenta@edu.lycksele.se.

regelbundenhet

Om du regelbundet vill nyttja studiemiljön på Lärcentrum måste du kontakta oss via komvux@lycksele.se, så återkopplar vi så snart vi kan.

Akademi Norr

Vill du läsa mer om vad samarbetet mellan Lycksele Lärcentrum och Akademi Norr är?

Utbildningar

Vill du läsa mer om vilka utbildningar som erbjuds på distans av universitet och högskolor?

Stipendier och reseersättning

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.

Stipendiet är 10 000kr och reseersättningen maximalt 3000kr.

Du som är folkbokförd i Lycksele kan söka stipendiet för ditt examensarbete.

Du som gjort ett examensarbete direkt kopplat till nedanstående utvecklingsområde men inte är folkbokförd i Lycksele kan också söka stipendiet.

Prioriteringsordning för stipendiater är i första hand kommuninvånare som skrivit examensarbete kopplat till utvecklingsområdena, andra hand du som skrivit mot våra utvecklingsområden men ej är kommuninvånare och tredje hand du som är folkbokförd i kommunen men skrivit inom annat område än de listade nedan.

Examensarbetet kan ha genomförts i ett företag/verksamhet i kommunen eller ha genomförts inom kommunens verksamheter med fokus på något utvecklingsområde. Stipendiet utdelas årsvis i maj utifrån beslut av kommunens stipendieråd.

De sju utvecklingsområdena är för närvarande:

– Kommunens kärnverksamheter
– Effektiv miljödriven affärs- och tjänsteutveckling
– Turism
– Kreativa utvecklingsmiljöer
– Positivare näringslivsklimat
– Föreningslivet
– Utveckling av infrastruktur och service

 

Exempel på examensarbeten som det tidigare utdelats stipendier för är:

”Accuracy of Digitally Produced Stabilization Splints” examensarbete inom tandläkarutbildning gällande tandstabilisering kopplat mot ett företag i kommunen

”Heltid som norm” examensarbete kopplat mot Lycksele kommun

”Vad fick du på provet” – En kombinerad studie om flickor och pojkars självbedömning av sina kunskaper i samhällskunskapsämnet”

”Äldre personers erfarenhet av ensamhet”, ”Patienters erfarenhet av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom” – examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet

”Frustration och stress i gymnasiesärskolan – hur personal kan arbeta proaktivt för att undvika utmanande beteenden i skolan” – examensarbete kopplat till speciallärarutbildning

Här finner du ansökningsblanketten för detta»»

Ansökan skickas ifylld till Johan Danielsson Lärcentrum Tannbergsvägen 9 92181 Lycksele senast 2023-04-30, märk ”stipendieansökan”.

Sista dag för att söka stipendium för examensarbeten utförda under 2022 är 23-04-30. Beslut om stipendier tas av stipendierådet under Maj och utdelning sker i samband med Akademiska årets avslutning.

Studera.nu

Vill du läsa mer om vad som gäller för att läsa vid universitet och högskola?

Antagning.se

Vill du ansöka till ett universitet eller högskola eller lära dig mer om just den processen?

hos oss kan du skriva din

TENTAMEN

På Lärcentrum kan samtliga studerande i kommunen skriva tentamen kostnadsfritt. Om du vill skriva din tentamen hos oss ska du först ansöka om detta hos din högskola eller universitet. Om din tenta är digital behöver du ta med dig din dator.

Du som är folkbokförd i annan kommun har möjlighet att skriva tenta hos oss men betalar då en tentaavgift på 500 kr. 

Anmälan om tentamen måste även skickas in till oss senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Anmälan görs via formuläret nedan.

Studenter som läser mot högskola / universitet / yrkeshögskola eller annan skola har även möjlighet att studera i Lärcentrums lokaler, maila charlotte.jansson@lycksele.se så får du mer information.

Boka tentamen

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.