Förstudie Campus Lycksele

LIST är ett samverkansforum för de aktörer i Lycksele som arbetar med nyanlända vuxna. Forumet har utvecklats från träffar runt elever på SFI till övergripande informations- och samverkansmöten. Lärcentrum fick 2020 projektmedel för en koordinatorsfunktion för nyanlända, som arbetar för att förbättra samverkan, dels för att individen ska få en smidigare och snabbare etablering, dels för att underlätta samarbetet mellan aktörerna runt de nyanlända och synliggöra de resurser som finns inom nätverket. Att informationsutbytet fungerar bra är denna sida tänkt att hjälpa till med.

Just nu pågår arbetet med att etablera Campus Lycksele som syftar till att tillgängliggöra ett bredare utbud av eftergymnasiala studier för fler personer i övre Norrlands inland. Detta sker i samarbete med Akademi Norr och Näringslivskontoret.

Genom att skapa attraktiva studienoder på ett lokalt Campus i samarbete med olika högskolor, universitet och yrkeshögskolor blir det möjligt för fler studenter att söka sig till högre utbildning utan att tvingas flytta. Idag finns goda möjligheter att ta del av decentraliserad undervisning, där lokala studentgrupper deltar i fjärrsänd undervisning i realtid och har samma möjlighet till interaktion som studenter på lärosätet.

Ett viktigt syfte med Campus Lycksele är att stärka kommunens attraktivitet genom att erbjuda ett breddat, relevant utbildningsutbud lokalt inom högre utbildning. Tyvärr är trenden vikande i inlandet liksom i Lycksele när det gäller andelen antagna till högre studier (mot riket), samtidigt som arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ökar. Då avståndet till högre utbildning är stort, såväl fysiskt som mentalt, ser vi här ett viktigt behov att fylla med Campus Lycksele.

Visionsarbetet för Campus Lycksele har pågått ett tag men ännu saknas en del förankringsarbete, kunskapsunderlag och resurser för att kunna ta nästa steg i processen.

 

Just nu pågår en förstudie finansierad av ESF, parallellt med iordningställande av lokalerna, för att ta fram relevant underlag till en ansökan om ett genomförandeprojekt via ESF för att etablera Campus. Ansvarig för förstudien är Magnus Lindborg.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

Besök oss

Tannbergsvägen 9

921 33 Lycksele

Öppettider

Måndag – fredag
08:00 – 16:00

Lunch mellan 12:00 – 13:00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.