Umeå kommer vt2023 att ha förskollärarprogrammet på distans. Sista anmälningsdag är 17 oktober. Läs mer om utbildningen här: Förskollärarprogrammet (umu.se)
Enligt SCB:s prognos förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka med 25 procent och för att möta framtidens behov av fler arbetsterapeuter krävs att det årliga antalet nyexaminerade arbetsterapeuter ökar. Nu kommer Umeå universitet skapa möjligheter för fler att studera till arbetsterapeut genom att de bygger om sin utbildning till ett distansprogram. Det innebär att du som […]
Umeå universitet bjuder in till information och gruppvägledning för dig som inte bestämt dig. Läs mer här
Följande tider finns personal tillgänglig i studiegården för att hjälpa dig som vuxenstuderande. Övriga tider är du som vuxen välkommen att sitta i studierummet och studera på egen hand.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.