Nu ska Lycksele kommun satsa på ett lokalt Campus.
Målet är att genomföra en start under 2025.

– Det är av extremt stor vikt att möjliggöra högre utbildning då kompetensförsörjningen en av våra största utmaningar, säger Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele kommun.

Allt fler invånare i inlandet kommer att söka sig till högre utbildning om det finns ett lokalt campus. Den slutsatsen har både kommunalförbundet Akademi Norr och Lycksele kommun dragit efter att ha grävt djupare i frågan. För bara någon dag sedan blev det därför klart att Lycksele kommun får finansiering för att genomföra en förstudie av ett nytt Campus. Sedan är tanken att hela idén ska bli verklig om ett par år – med ett genomförande under 2025.

Johan Danielsson, rektor på Lärcentrum vid Lycksele kommun, förklarar att ett Campus är av högsta prioritet.

–  Andelen män och kvinnor boende i övre Norrlands inlandskommuner som har högre utbildning minskar samtidigt som arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft ökar. Individernas faktiska och mentala avstånd till en universitetsort är långt. De regionala och lokala strukturer som finns har inte tillräcklig kapacitet för att förändra situationen, säger han.

 
”Vill bli en nod”

Nu är tanken att teckna samarbetsavtal med yrkeshögskolor, högskolor och universitet. I dag erbjuder Lärcentrum redan en del utbildningar, men med ett Campus blir utbudet betydligt större.

–  Vi vill att fler utbildningar ska ha sin nod i Lycksele. Sedan hoppas vi på fler decentraliserade utbildningar. Vi har en sådan i dag form av sjuksköterskeutbildningen genom Umeå universitet.

Ett steg i satsningen är att rusta upp lokalerna. Ett arbete som ska komma igång under 2024, för fem miljoner kronor.

– Vi vill skapa en känsla av högskolemiljö och satsar speciellt på mindre grupprum där studenter lätt kan koppla upp sig och delta i fjärrundervisningar.

Lyckat exempel

En förebild är Västerviks kommun som också byggt ett Campus. Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele kommun, är en av dem som tittat närmare på deras resultat. 

– I Västervik har de lyckats rekrytera många sökanden som utbildar sig till yrken som lokala näringslivet behöver och som blir kvar på orten. Där går studenterna från utbildning till arbete, och inte från utbildning till arbetslöshet.

Han menar att satsningen i Lycksele är av extremt stor vikt för näringslivet i hela Norrlands inland. Det råder bland annat brist på ingenjörer, systemutvecklare och specialister.

– Men bristen är bred, inom alla branscher. Inklusive offentlig sektor som också är en viktig byggsten för att näringslivet ska fungera. Möjligheten att röra på sig för att studera passar inte alla. Dessutom är det större chans att de som utbildar sig på ett Campus i Lycksele också stannar kvar här eller i inlandet.

En annan som ser på satsningen på med mycket positiva ögon är Anders Hjalmarsson, vd på Västerbottens Handelskammare.

– Med tanke på vilka behov det finns av rekryteringar är det här en väldigt betydelsefull satsning. Det är jätteviktigt att det finns utbildningsmöjligheter i hela länet, säger han. 

Tags:

Comments are closed

Senaste inläggen
Senaste kommentarer

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.