Varje år delar Lycksele Kommun ut stipendium för examensarbeten gjorda på universitet/högskola/yrkeshögskola.

Årets stipendium gick till Sandra Forsberg och Hanna Axelsson Jonsson som skrivit om Samspelet mellan ledare och medarbetare inom ramen för beteendevetarprogrammet samt Ellen Partapuoli som skrivit Pedagogers förhållningssätt i barnens fria lek.

Ellen som läst förskollärarprogrammet har under utbildningens gång uppmärksammat att pedagoger omedvetet förhåller sig olika gentemot pojkar och flickor, vilket ledde till en vilja att synliggöra vad det är som gör att detta sker, med tanke på att förskolan ska behandla och möta alla barn lika oberoende kön.

”Jag tar med mig från denna studie att pedagoger i förskolan kan bli än mer medveten och reflektera över vilket maktförhållande som råder gentemot barnen och hur viktigt det är att aktivt arbeta med normer i förskolan.”

Ellen började på förskollärarprogrammet för att hon ville vara med och följa de yngre barnens utveckling och bidra till att de får en meningsfull och lärorik vardag. I och med att förskollärarprogrammet fanns på distans så kunde hon bo kvar.
– Jag kunde genomföra tentamen och min verksamhetsförlagda utbildning i Lycksele vilket gjorde att ta klivet till student blev betydligt mycket lättare då min vardag hemma kunde fortsätta som vanligt, säger Ellen.

Sandra och Hanna berättar att de valde att börja på beteendevetarprogrammet eftersom man får en bred kunskapsbas om mänskligt beteende och mentala processer. Det finns en bredd av karriärmöjligheter för beteendevetare, vilket gör det till ett flexibelt och mångsidigt yrkesval. 

Det bästa med utbildningen tycker de var att träffa nya likasinnade vänner samtidigt som vi fick en djupare förståelse om oss själva och andra människor.

”Det är glädjande att vårt examensarbete har blivit uppmärksammat eftersom det är ett viktigt och ofta förbisett ämne. Vårt arbete handlar om samspelet mellan medarbetare och ledare samt dess påverkan på arbetstillfredsställelse, vilket är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat.” 

Sandra och Hanna beskriver att genom att utforska detta förhållande har de fått en större förståelse för hur man kan skapa en arbetsmiljö där både medarbetare och ledare kan må bra och nå sin fulla potential. Resultatet har visat att ett gott samarbete mellan medarbetare och ledare är avgörande för att uppnå framgång och trivsel på arbetsplatsen. Genom att främja öppen kommunikation, tillit och respekt kan verksamheter skapa en miljö där alla känner sig sedda och betydelsefulla. Kunskapen som detta genererar kan därför på sikt leda till att främja organisationens kvalitet och därmed lönsamhet – varpå studien antyder att psykosocial och ekonomisk hållbarhet går hand i hand.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stipendium för ditt examensarbete!

Tags:

Comments are closed

Senaste inläggen
Senaste kommentarer

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.