Du som börjar en eller flera kurser via Komvux vid terminsstart den 9 januari ska ta del av informationen här nedan. Dessa länkar ersätter upprop på plats på Lärcentrum första dagen. Det är viktigt att du som elev har tittat igenom informationen när terminen börjar. Information från Rektor Film: Uppstartsinformation från Rektor Uppstartsinformation som läsbart dokument Information […]
Du gör din ansökan här. Kanske är det läge att ansöka om den där kursen som saknas för att få behörighet till högskola/universitet/yrkeshögskola? Eller så känner du kanske att det är dags att bättra på de grundläggande kunskaperna – då kan du ansöka till grundvux. Kurser som startar i januari har sista ansökningsdag 15 december. […]
Senast den 15 december behöver du ha gjort din ansökan om du vill läsa på Komvux under vårterminen.Du gör din ansökan här Vill du ha hjälp med din komvuxansökan så finns SYV tillgängliga för Drop-in ansökan i J1 på Lärcentrum (grundvux klassrum) följande tider: Måndag 28 november kl. 10:30-11:30 Tisdag 6 december kl. 15:00-16:00 Måndag […]
Om du börjar som ny elev på Komvux vid mitterminen så tittar du på följande informationsfilmer/dokument istället för att delta vid upprop/terminstartsträff. Film: Uppstartsinformation från Rektor Uppstartsinformation som läsbart dokument Film: Syv informerar om CSN Information om M365 För dig som ska läsa mot Hermods: Film: Välkommen till Novo Film: Starta kursen
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till Komvux mitt-terminstart hösten 2022. Mitt-terminen börjar måndag 31/10. Vi har inget upprop på plats men en inspelad digital information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. Om du behöver hjälp att komma igång med dina studier är du välkommen att besöka vår studiegård. Mer info https://www.lyckselelarcentrum.se/information/
Följande tider finns personal tillgänglig i studiegården för att hjälpa dig som vuxenstuderande. Övriga tider är du som vuxen välkommen att sitta i studierummet och studera på egen hand.
Vi använder oss av M365 och Teams i våra kurser. En kort information kommer att ges i samband med uppstarten den 22/8 kl 13.00.Behöver man mer hjälp att komma igång kan man ta kontakt med studiegården.
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till Komvux hösten 2022. Terminen börjar måndag 22 augusti. 22/8 Kl 13.00 sker gemensam information digitalt via följande länk:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUxZjgzNjEtZDEwOS00ZDVkLWE3ZTYtMDZiM2M2OGRkZDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d
Vi har restplatser kvar på några av våra kurser/yrkesutbildningar. Dessa har vi nu öppnat för sen ansökan. Gå in och gör din ansökan så snart som möjligt för att säkra din plats! Ansökan gör du här

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.