Följande tider finns personal tillgänglig i studiegården för att hjälpa dig som vuxenstuderande. Övriga tider är du som vuxen välkommen att sitta i studierummet och studera på egen hand.
Vi använder oss av M365 och Teams i våra kurser. En kort information kommer att ges i samband med uppstarten den 22/8 kl 13.00.Behöver man mer hjälp att komma igång kan man ta kontakt med studiegården.
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till Komvux hösten 2022. Terminen börjar måndag 22 augusti. 22/8 Kl 13.00 sker gemensam information digitalt via följande länk:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUxZjgzNjEtZDEwOS00ZDVkLWE3ZTYtMDZiM2M2OGRkZDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d
Vi har restplatser kvar på några av våra kurser/yrkesutbildningar. Dessa har vi nu öppnat för sen ansökan. Gå in och gör din ansökan så snart som möjligt för att säkra din plats! Ansökan gör du här
Du som vill ha dina betyg hemskickade behöver logga in på söksidan igen och under ”Mina sidor” göra en betygsbeställning. Betygsbeställningar som inkommer före den 17 juni skickas ut innan semestern. Beställningar som inkommer efter det skickas ut i augusti/september. För dig som ansökte till Komvux på pappersblankett kan beställa dina betyg genom att skicka […]
Bildspel från komvuxinformation vt 22-2 Klicka här för att ta del av bildspelet från informationsträffen 21/3 – 22.
Du som antagits till kurser till mitterminsstarten VT-22 Du som antagits till kurser till mitterminsstarten kallas till introduktion måndag 21/3 kl 13.00 Anslut dig till uppropet via länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY2NjQwYzgtOTA1My00N2U4LTk0MGQtMjEyYmJlYTUzZTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.