Dag: 4 oktober 2022

Enligt SCB:s prognos förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka med 25 procent och för att möta framtidens behov av fler arbetsterapeuter krävs att det årliga antalet nyexaminerade arbetsterapeuter ökar. Nu kommer Umeå universitet skapa möjligheter för fler att studera till arbetsterapeut genom att de bygger om sin utbildning till ett distansprogram. Det innebär att du som […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.